Amaçlar:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünün iyi bir şekilde tanıtılıp, bireylerin kendileriyle ilgili farkındalık oluşturmasına yardımcı olmak, iletişim becerilerine katkı sağlamak sosyal olaylara karşı nitelikli çözümler üretebilmeye destek sağlamak ve geliştirilen projelerle diğer üniversiteler ile etkileşim halinde bulunmak.

Faaliyetler:

Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanındaki konulara ilişkin etkinlik panolarının hazırlanması, sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi, sinema ve tiyatro günlerinin düzenlenmesi, konferans ve kongrelerin gerçekleştirilmesi, kariyer günlerinin, konser, sergi, yarışma gibi aktivitelerin düzenlenmesi.

Etkinlikler
...